Les persones que pateixen un dolor crònic ho saben: mai ens lliurem d’aquest mal. Sempre esta present i afecta la nostra vida diària i al nostre estat anímic. Segons Vademecum, un 16,9% de la població adulta de l’estat espanyol pateix dolor crònic com a principal causa d’incapacitat.

Bo i així, la fisioteràpia, l’osteopatia i l’exercici físic podrien ser una possible solució davant d’aquest problema tan comú. Hi ha moltes raons que influeixen per a què un dolor es cronifiqui, i no podem deixar de banda l’ús de medicaments per al tractament del dolor crònic. A aquest article farem un repàs del dolor crònic i intentarem ajudar a millorar la vostra qualitat de vida.

Quan es considera un dolor com a crònic?

“La resposta dolorosa produïda per estímuls nocius és un mecanisme protector fisiològic clau que avisa d’una lesió tissular imminent, i inclou reflexos motors i autònoms, a més de la sensació desagradable que anomenem dolor”. – Woolf C. 2007.

El dolor es fabrica al cervell. Es tracta d’un mecanisme per a alertar que alguna part del teu cos no està funcionant correctament i que hem de donar-li una resposta. El dolor es trasllada pel sistema nerviós autònom fins arribar a l’escorça cerebral.

Un cop definit el dolor, els professionals mèdics valoren que si aquest persisteix durant 3 mesos o més; el dolor és crònic. Els dolors crònics produeixen canvis al sistema nerviós i els mecanismes reguladors del dolor. Per exemple: el dolor que teníem fa 3 mesos canvia o es trasllada a zones adjacents que no ens feien mal. El canvi real es produeix a l’escorça cerebral, en les àrees responsables del dolor.

El dolor crònic per agressió externa seria una caiguda, per exemple. El dolor persisteix fins que es cura per la part afectada. Tanmateix, alguns factors poden fer que es cronifiqui. Entre aquestes raons podem trobar elements externs com forçar massa la zona lesionada, o interns, més relacionats amb l’actitud amb la qual ens enfrontem al dolor.

El dolor pot generar-nos ansietat, por, que van augmentant a mesura que el dolor es cronifica i no disminueix. En aquest cas és indispensable el tractament psicològic, el qual segurament vindrà acompanyat de fisioteràpia i activitat física.

Exercici com a mètode per alleugerir el dolor crònic

Per què és aconsellable l’exercici físic per alleugerir el dolor crònic? Els medicaments associats per alleugerir el dolor crònic són fàrmacs que actuen sobre mecanismes del dolor molt concrets: bloquejant canals, inhibint l’alliberament de certes citoquines i activant iònics concrets que poden produir sensació de fatiga. Tanmateix, està demostrat que no actuen en tots els mecanismes patobiològics ni la resta de factors que intervenen en el què entenem com “experimentar el dolor”.

No estem dient que els fàrmacs no siguin efectius, o que no s’hagin d’utilitzar, sinó que no donen una resposta completa. Aquí és on entra l’exercici. Hem d’actuar sobre tots els factors per donar una resposta al dolor crònic.

L’exercici redueix l’activitat dels aferents sensitius, augmenta la quantitat de substància antihiperalgésiques endògenes (activant el DNIC), cosa que fa disminuir l’excitabilitat central i promou la curació dels teixits. En aquest sentit, l’exercici actua sobre els mecanismes patobiològics que produeixen el dolor crònic, però no només això.

L’exercici augmenta la serotonina, una substància química que ens produeix benestar. La serotonina ens farà sentir-nos millor psicològicament i ens farà millorar l’actitud amb la qual ens enfrontem al dolor crònic, disminuint l’estat d’ansietat i depressió.

En el Centre Oreka Mataró farem una anàlisi del teu dolor crònic i t’ajudarem a establir rutines d’exercici físic adaptades a tu. Vinculant tot plegat amb la fisioteràpia i l’osteopatia, afavorint l’acció motora, notaràs resultats. Contacta’ns per a més informació.