La rehabilitació activa és una tècnica de la fisioteràpia eficaç per recuperar-se de lesions i fractures. En aquest article, des d’Oreka Mataró us expliquem els seus avantatges!

Al patir una lesió o fractura, la rehabilitació activa es converteix en una part fonamental per a la recuperació física del nostre cos. Entenem per fractura aquella pèrdua de continuïtat d’un os del nostre cos. Tanmateix, al patir una fractura no només es ressent l’os afectat, sinó que també afecta les parts toves properes que han rebut el traumatisme i la massa muscular.

En el cas d’una fractura, el treball de la fisioteràpia passa per tractar totes les conseqüències que envolten l’os lesionat. En aquest sentit, la rehabilitació activa permet a la fisioteràpia recuperar l’estat òptim de l’os i tota la zona afectada amb el menor temps possible. En aquest article, des d’Oreka Mataró us expliquem com la fisioteràpia, a través de la rehabilitació activa, permet recuperar-se òptimament de les fractures.

Què entenem per rehabilitació activa?

Quan parlem de rehabilitació activa ens referim a una tècnica de la fisioteràpia que s’exerceix a través de l’exercici físic i terapèutic. D’aquesta manera, la rehabilitació activa l’entenem com una tècnica de recuperació realitzant series d’exercicis personalitzats. A Oreka Mataró, els nostres fisioterapeutes i llicenciats en activitat física duen a terme tècniques de rehabilitació activa especialitzades segons la dolència i lesió de cada pacient.

I si bé la rehabilitació activa es pot fer servir en múltiples patologies musculoesquelètiques, a Oreka Mataró la considerem una tècnica indispensable per a recuperar-se d’una fractura òssia.

Els objectius de la rehabilitació activa en lesions i fractures

D’aquesta manera, des d’Oreka Mataró fem servir la rehabilitació activa en lesions i fractures amb els següents objectius:

  • Afavorir la consolidació dels ossos afectats.
  • Eliminar l’afectació de les parts toves, i la possible artrofia muscular.
  • Disminuir els efectes de la immobilització.
  • Evitar i prevenir futures complicacions relacionades amb la lesió.

Una fractura òssia pot generar hemorràgies i demes en les parts toves que envolten l’os. En aquest sentit, la fisioteràpia, a través de la rehabilitació activa, té l’objectiu d’estimular el pacient per a retornar les parts toves al seu estat natural. D’altra banda, patir una fractura és sinònim d’immobilització i això pot comportar afectacions musculars. A través de la rehabilitació activa treballem la recuperació de la massa muscular. D’altra banda, els tendons tendeixen a escurçar-se i inflar-se després d’una fractura, sobretot en el cas d’ossos de la cama. En aquest sentit, la rehabilitació activa treballa per a recuperar l’elasticitat dels tendons.

Els beneficis de la rehabilitació activa a Oreka Mataró

La rehabilitació activa ha demostrat ser una tècnica de la fisioteràpia altament efectiva per a recuperar lesions i fractures, així com altres alteracions de l’aparell locomotor. A Oreka fisioteràpia i osteopatia, des de les nostres instal·lacions de Mataró, posem els nostres professionals a la teva disposició per recuperar la teva condició física després d’una lesió.

Recupera la teva condició física amb nosaltres!